O nas

W BIERUNIU POWSTAŁA PRACOWNIA MODELARSTWA
W dniu 20.12.2016 r. o godzinie 17:00 w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu, przy
ul. Turystycznej 1, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby
pracowni Modelarni Miejskiej Ligi Obrony Kraju, w której odbywać się będą zajęcia z zakresu modelarstwa.5
Historię, dotychczasowe sukcesy oraz plany działania modelarni na najbliższy rok przedstawił Prezes Modelarni w Bieruniu – Wojciech Mrozek.
W latach 90-tych reaktywowana została pracownia Modelarni w Lędzinach, w dniu dzisiejszym mająca status Modelarni Powiatowej. Doprowadziło to do powstania Modelarni Miejskiej w Bieruniu, prowadzonej w latach 2000 przez Ryszarda Gawlika, która uległa stopniowemu wygaszeniu. Władze gminy, przy udziale LOK-u, Modelarni Powiatowej i Zarządu nowo powstałej Modelarni postanowiły dokonać reaktywacji ówczesnej pracowni modelarskiej w siedzibie Centrum Inicjatyw Gospodarczych, która będzie prowadziła zajęcia głównie dla dzieci, młodzieży. Pracownia od samego początku związana jest z organizacją Ligi Obrony Kraju, a zajęcia modelarskie prowadzone są we wszystkich kategoriach: modeli latających, pływających oraz kołowych. We wszystkich kategoriach organizowane są również zawody o randze miejskiej oraz powiatowej. Mieszkańcy naszego miasta mogą wstępnie pochwalić się już licznymi osiągnięciami, biorą bowiem udział w wielu imprezach i pokazach w naszym mieście oraz województwie.
Program zajęć warsztatowych opracowany został z myślą o młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, zawiera plan działania i rozwoju młodzieży w czasie całego roku szkolnego. Jest to program mający na celu rozwój zainteresowania, zdolności manualnych, intelektualnych oraz krzewieniu kultury technicznej i fizycznej.
Instruktorem w naszej Modelarni został pan Marek Kalinowski. Obecnie nasza Modelarnia Miejska mieści się w starym budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu
Zajęcia Prowadzone są w czwartki i piątki w godzinach od 16:00 do 19:00