Zawody Modeli A6 2020

Zawody Pucharu Polski Modeli Halowych klas A6/M i A6

w Łasku

lask-1

 

Mistrzostwa Polski Modeli Halowych klas A6/M i A6

w Kłomnicach koło Częstochowy

mistrzostwa-polski-modeli-halowych-klas-a6-klomnice-2020-09-12-skonwertowany-1

 

 

KATEGORIA A6 – Model halowy z napędem gumowym

 

Definicja.
Modele  które mogą latać tylko w pomieszczeniach zamkniętych i napędzane silnikiem gumowym w których siła nośna generowana jest przez siły aerodynamiczne  działająca na powierzchnie nieruchome podczas lotu .
Charakterystyka modelu:
Maksymalna powierzchnia skrzydła 1,935 dm2
 Krawędzie skrzydła , stateczników poziomego i pionowego , stójki skrzydeł i statecznika poziomego wykonane z listewek balsowych  o przekroju min . 1,5 x 1,5 mm .Dopuszcza się laminowanie listewek.
Żeberka  skrzydła i statecznika pionowego o przekroju min 0,8 mm grubości i min 1,5 mm wysokości.
Waga modelu bez gumy co najmniej  1,2 grama.
Średnica śmigła do 152 mm . Łopatki śmigła z balsy o grubości min . 0,8 mm muszą być płaskie bez zwichrzeń i krzywizn nadanych specjalnie w celu poprawy skuteczności .
Maksymalna długość części pracującej  kadłuba  152 mm , mierzona od przodu obsady śmigła do haczyka trzymającego gumę . Kadłub w części pracującej musi być wykonany z jednorodnego kawałka balsy .
Powierzchnia statecznika poziomego  do 50 % powierzchni skrzydła (mierzona w rzucie pionowym)  .
Pokrycie modelu musi być wykonane z papieru bibułki itp. dozwolone jest używanie folii. Do konstrukcji modelu nie można używać w celu usztywnienia drutu lub włókien sztucznych  (boron , węgiel, kevlar itd.).Napęd modelu stanowi jedna pętla gumy .
 Liczba lotów ( dwie alternatywy zawodów )
I. Każdy zawodnik ma prawo do sześciu lotów , suma dwóch najlepszych uwzględniana do końcowej klasyfikacji .
II . Każdy zawodnik ma prawo do trzech lotów , z których najlepszy jest uwzględniany do końcowej klasyfikacji .
 Definicja lotu i definicja próby.
Tylko loty trwające 60 sekund lub więcej , są uznane za ważne . Lot krótszy  niż 60 sekund uważa się za próbę . Dla każdego z sześciu (trzy) oficjalne loty mogą być dwie próby . Czasy uzyskane w próbach nie są liczone do wyniku końcowego .
 Liczba prób
W przypadku nieudanej próby do oficjalnego lotu ( lot mniej niż 60 sekund ) ,zawodnik ma prawo do drugiej próby , bez względu na jej wynik lot będzie uznany jako ważny .
Definicja kolizji
W przypadku kolizji między dwoma modelami w locie , każdy uczestnik musi w czasie lotu modelu lub
do dwóch minut po locie wybrać , czy zachować czas jako oficjalny czy będzie powtarzać lot .
Powtórka musi nastąpić kolejnym oficjalnym lotem.
Sterowanie modelem  (za pomocą  balon lub tyczki )
a) sterowanie modelem może być wykorzystywane tylko w celu zapobiegania kolizji z budynkiem , z jego częściami  lub z innym modelem . Ruch modelu musi odbywać się  płaszczyźnie poziomej .
Uwaga : Jeżeli , w opinii sędziów mierzących czas ,model zmienia  wysokości o około pół metra , lub o jeden metr co 25 metrów wysokości  , ostrzega  zawodnika . Jeśli to ostrzeżenie zawodnika nie wywołuje skutku  lot uznaje się za zakończony.
b ) balon (balony ) na uwięzi z linki lub pręta może być używany do zmiany kierunku lotu modelu lub jego przeniesienie do innej części przestrzeni powietrznej .

Nie ma ograniczeń co do liczby i czasu trwania próby zmiany kierunku lotu modelu , ale wszystkie interwencje muszą być wykonane przez zawodnika .
c ) W trakcie próby sterowania  śmigło może zatrzymać się o linkę lub pręt.
Postoje śmigła powinny być zmierzone trzecim stoperem i odjęte od całkowitego czasu lotu.